Kontakt

Kontakt

prof. dr hab. Krystian Complak
Uniwersytet Wrocławski
Katedra Prawa Konstytucyjnego
ul.Uniwersytecka 22/26, pokój 507 a.
50-145 Wrocław